ارتباط با ما 09120284837

امضای تفاهمنامه در حاشیه نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، در حاشیه نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم، تفاهم‌نامه استقرار سیستم جامع مدیریت (SANA PMIS) با هدف پیاده سازی سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه جهت همکاری و انتقال توسعه دانش فنی، طراحی و مشارکت در تولید پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری مدیریت طرح و ...

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
سانا سیستم
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، در حاشیه نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم، تفاهم‌نامه استقرار سیستم جامع مدیریت (SANA PMIS) با هدف پیاده سازی سیستم نرم افزاری مدیریت پروژه جهت همکاری و انتقال توسعه دانش فنی، طراحی و مشارکت در تولید پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری مدیریت طرح و پروژه در واحد‌های پتروشیمیایی با هدف استفاده حداکثری از دانش مهندسی داخل کشور، تجمیع و توسعه توانمندی‌ها از طریق تشکیل مشارکت‌ها به مدت ٢ سال از زمان امضا تفاهم‌نامه بین شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت توسعه سامانه نوین سانا، امضا شد.