ارتباط با ما 09120284837

دفتر فنی سایت پروژه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه • دریافت مدارک مهندسی مورد نیاز برای ساخت • اختصاص مدارک به پیمانکاران مربوطه و تفکیک کالاهای مورد نیاز هر مدرک • تعریف قطعات پیش ساخته با توجه به کالاهای تعریف شده در سیستم • ثبت برنامه ساخت (WBS) تا سطح فعالیت های (Activity) پروژه به همراه اطلاعات مربوط به کنترل پروژه • تخصيص فعاليت ...

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
سانا سیستم
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

• دریافت مدارک مهندسی مورد نیاز برای ساخت
• اختصاص مدارک به پیمانکاران مربوطه و تفکیک کالاهای مورد نیاز هر مدرک
• تعریف قطعات پیش ساخته با توجه به کالاهای تعریف شده در سیستم
• ثبت برنامه ساخت (WBS) تا سطح فعالیت های (Activity) پروژه به همراه اطلاعات مربوط به کنترل پروژه
• تخصيص فعاليت ها به پيمانكاران مختلف (Work Front) و ایجاد برنامه کاری روزانه، هفتگي وماهانه
• صدور مجوز دریافت کالا (MIV) از انبار برای پیمانکار مربوطه با توجه به برنامه کاری (روزانه یا هفتگی)
• ثبت گزارش هاي روزانه انجام كار توسط پیمانکار
• مشاهده میزان کالای مصرف شده توسط پیمانکار
• مشاهده میزان کار باقیمانده به تفکیک پیمانکار و نواحی پروژه