ارتباط با ما 09120284837

گزارش ها و داشبورد های مدیریتی

زمان مطالعه: 2 دقیقه گزارش‌های مدیریتی با افشای اطلاعات مالی و برنامه‌ عملیاتی، ارزش پروژه شما را در بازه زمانی مشخص مشخص می کند. این گزارشها، دیدگاه‌هایی در مورد نحوه کارکرد شرکت فراهم می‌کنند و تصمیم‌گیرندگان را قادر می‌سازند تا مسیر صحیحی را برای افزایش بهره‌وری عملیاتی و تصمیم‌گیری‌های مناسب برای ادامه رقابت پیدا کنند. این نوع گزارش‌ها برای ...

2 دقیقه
0 دیدگاه
سانا سیستم
زمان مطالعه: 2 دقیقه

گزارش‌های مدیریتی با افشای اطلاعات مالی و برنامه‌ عملیاتی، ارزش پروژه شما را در بازه زمانی مشخص مشخص می کند. این گزارشها، دیدگاه‌هایی در مورد نحوه کارکرد شرکت فراهم می‌کنند و تصمیم‌گیرندگان را قادر می‌سازند تا مسیر صحیحی را برای افزایش بهره‌وری عملیاتی و تصمیم‌گیری‌های مناسب برای ادامه رقابت پیدا کنند. این نوع گزارش‌ها برای استراتژی سازمانی از اهمیت کامل برخوردار هستند و هر رهبر خوبی این را می‌داند.

به طور کلی، گزارش‌ها به دلایل مختلف برای مدیریت مهم هستند؛ آن‌ها معیارهای استراتژیک را برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد اندازه‌گیری می‌کنند، معیارهایی را در مورد عملکرد تعیین شده مشخص می‌کنند، تجارت را قادر می سازند از سابقه فعالیت خود یاد بگیرد و در نهایت ارتباطات را افزایش می‌دهند.

در زیر لیست برخی از گزارش های موجود در سیستم PMIS سانا را مشاهده می کنید:

• درصد پیشرفت پروژه به تفکیک مهندسی، خرید و ساخت
• درصد پیشرفت هر بخش مهندسی داخلی و کلی
• مقایسه پیشرفت کلی مورد انتظار و واقعی (Plan & Actual) پروژه در طول زمان پروژه
• وضعیت مدارک مهندسی از نظر پاسخ کارفرما
• نمایش تاخیرات هر بخش از واحد مهندسی
• گزارش تاخیرات کارفرما در پاسخ دهی
• مشاهده آخرین وضعیت هر مدرک
• نمایش کلیه نظرات و فایل های ارسال شده برای تولید یک مدرک مهندسی
• گزارش عملکرد هر کارشناس به تفکیک مدرک و کلی
• امکان مشاهده آخرین وضعیت از درخواست های خرید ارسالی به واحد تدارکات و مقایسه اقلام درخواستی، قراد داد شده و اقلام ارسال شده توسط سازنده (Balance Material)
• گزارشگیری درصد پیشرفت خرید بر اساس هر بسته خرید و به تفکیک دسته بندی کالا
• گزارش کلی مدارک فنی سازندگان از نظر وضعیت مدارک بصورت کلی و به تفکیک مدارک مهندسی، بازرسی و عمومی از نظر تعداد و همچنین درصد پیشرفت
• گزارش مدارک فنی مربوط به هر بسته خرید به تفکیک هر نسخه و نتایج ثبت شده
• گزارش اقلام ارسال شده به تفکیک هر کالا و همچنین هر بسته خرید